Dinsdag 23 maart: Betoging voor meer financiering in het hoger onderwijs!

Beste medestudenten, graag zou Diana jullie – tussen al dat feestgeweld van onze lustrumweek door – even willen vragen om aandacht te schenken aan een betoging die dinsdag 23 maart doorgaat tussen het Ladeuzeplein en het station. We betogen tegen de dermate slechte financiering van het hoger onderwijs – een situatie die met de financiële crisis en het alsmaar meer wegvallen van financiering uit de privésector steeds nijpender wordt.

Ook de Katholieke Hogeschool Leuven is momenteel genoodzaakt om verregaande besparingen te treffen. Zoals jullie misschien gehoord hebben worden binnenkort alle kopies 1 eurocent duurder (€ 0,06 per kopie) en trachtte de hogeschool om alle studentenkaarten te laten aanrekenen aan € 25 per jaar. Dankzij hevig verweer van de studenten blijft deze studentenkaart uiteindelijk gratis, maar toch zullen deze kosten doorgerekend worden in de vorm van een administratieve kost. Hoewel we ons momenteel niet wensen uit te spreken over deze maatregel, begrijpt Diana echter wel de noodzaak om te besparen. Daarom trekken we naar de overspannende bron van deze problematiek: de financiering van het hoger onderwijs.

De betoging gaat door op DINSDAG 23 MAART – afspraak om 13u aan het Ladeuzeplein. Hieronder nog even een tekstje van LOKO.

Kwalitatief hoogstaand hoger onderwijs moet absoluut hoger op de politieke agenda want met de stijgende studentenaantallen en dalende financiering komen we er niet. Steun de eisen van LOKO en betoog mee op dinsdag 23 maart 2010 om 13 uur in Leuven. De manifestatie begint op het Ladeuzeplein en eindigt aan het station.

De eisen die met deze betoging worden gesteld:

  1. Onmiddellijk invoeren van beloofde budgetverhoging (10%) voor hoger onderwijs.
  2. Terug naar 7% van het BBP voor onderwijs, waarvan 2% voor hoger onderwijs.
  3. Herziening van het financieringsmodel dat gehanteerd wordt door de overheid.
  4. Voldoende personeel, met degelijke loon- en arbeidsvoorwaarden.
  5. Naleven van artikel 13 van het Pact van New York.
  6. Meer middelen voor studentenvoorzieningen.

Meer info vind je op http://lbckul.be/betoging/ .

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *