Clublied

Elke studentenvereniging heeft zijn eigen clublied dat gezongen wordt op cantussen of andere gepaste gelegenheden. Ook bij Diana is dit niet anders. Het volledige clublied kan je hieronder terugvinden, alsook op pagina 92 van de oude KVHV-codex, op pagina 89 van de nieuwe KVHV-codex of op pagina 13 KVHV-codex (2017).

Partituur Diana's clublied
Partituur Diana’s clublied

Het huidige clublied is van de hand van Alex Vanheel, praeses uit ’82-’83.

Wij zijn de club van de Dianen,
Wij tappen bier uit alle kranen,
Zijn wij nu hier,
ja, dan is het voor het bier
Wij zijn de club van de Dianen.

Industriële scheikunde

Zelf op ‘t labo staan wij te zuipen,
tot ons buret begint te druipen,
dan staan we op een rij,
en pissen zij aan zij,
in Erlenmeyers en in kuipen.

Klinische scheikunde

Wij kunnen bier analyseren,
door het in ons maag te doen verteren.
Zijn wij nu zat, ja, dan is het door het nat
en door de geur van ‘t hard studeren.

Informatica

Wij leren steeds maar programmeren,
bier drinken moet men ons niet leren,
kunnen wij iets niet, ja, dan zingen wij dit lied,
laat ons nog wat pinten proberen.

Dieetleer

Wij kunnen eten produceren,
dat g’in geen jaren kunt verteren.
If you come and eat you’ll be cotsing on the street,
maar dan steeds ter onzer ere.

Medisch secretariaat

Brieven typen moet men ons niet leren,
want wij kunnen dactylograferen.
Maar aan de andere kant,
is het zeker zo plezant,
met onze mooie benen te paraderen.

Artemis

Bij Diana hebben w’ons bewezen,
Als Artemis zijn we nu herrezen,
Nog éénmaal staan we hier,
te bezwijken voor het bier,
Een kater hoeven wij niet meer te vrezen.

Allen

Heffen wij nu allen onze glazen,
op het heil van deze roldersbazen.
Wij houden vol, en gaan verder met de lol,
tot we zitten met de lege glazen.

Kringlied gespeeld door Ben Celis

 

 

Dit clublied wordt gezongen op de melodie van “Gezworen kameraden”, een oud stakerslied.

Wij zijn gezworen kameraden,
Wij zullen elkander nooit verlaten
Wij zijn bijeen
en we blijven ondereen
Wij zijn gezworen kameraden

Diana's schachtenlied
Partituur Diana’s schachtenlied

Tijdens academiejaar 2008-2009 kregen de toenmalige schachten Stijn Arnauts en Robby Vanmarsenille de ontgroeningsopdracht een schachtenlied te schrijven voor Diana.

Mede dankzij Stijn’s voortreffelijke kunnen met muziek verbaasden zij de gehele corona op de ontgroeningscantus met een prachtig, zelfgeschreven schachtenlied dat bovendien ook door een orkest werd opgenomen. Eveneens zorgde deze opdracht voor partituren van zowel dit schachtenlied als het Diana-clublied hierboven.

Het spreekt uiteraard voor zich dat deze schachten met glans geslaagd waren voor hun opdracht.

Diana’s clublied in het verleden

In een ver verleden beschikte Diana over een ander clublied. De precieze jaartallen waarop dit clublied werd geschreven en wanneer het werd afgeschaft zijn helaas verloren gegaan, maar het is wel geweten dat de schrijver een zekere Guido was uit het tweede jaar Dieet. In 1978 was dit lied alvast het clublied van Diana.

Stijn Arnauts, schreef samen met Robby Vanmarsenille Diana’s schachtenlied.

Vier regastjes zag men ter leësse gaan
Al wankelend op hunne bene.
Zij gingen naar elke nachtaktiviteit
En waren DIANA’s stoerste leden.

Pipetten, buretten, spoel uit!
Tikmachinen, logische blokken, programmeer!
En waren DIANA’s stoerste leden.

Die eerste en was er een laäborant
En kon titreren als er geen ene.
Hij had steeds veel alkohol al in zijne bloed
En nooit tijd om zijn lesse te lere.

Die tweede en was er een diëtetist
En wist er alles van calorieën.
Hij berekende wat hij per dag nodig had
En dronk bier om zijn behoefte te dekken.

Die derde en was er een computerfan
En kon het snel brein informeren.
Hij ging maar liefst iedere avond op zwier
Om bierkaartjes te perforeren.

Die vierde en was er een secretares
En kon typen aan hinderd per ure.
Zij hing veel studentjes al aän het lijf
Op elke fuif kreeg zij haar kure.

Al waren zij haast elke daäg zat
Toch mag men er fier op wezen.
Zij bewezen wat een student zoal kan
En hielden DIANA’s naam in ere.

Dit lied werd gezongen op de melodie van “De 4 weverkens”.