Praesidium

Het praesidium bestaat uit geëngageerde leden die de verantwoordelijkheid op zich hebben genomen een actieve rol uit te oefenen in het bestuur van onze studentenvereniging. Het zijn zij die studentenvereniging Diana maken tot wat het is, en meestal zijn zij dan ook dag en nacht in de weer om al onze activiteiten mogelijk te maken voor onze leden en medestudenten.

Elk van hen staat bovendien open om eventuele vragen te beantwoorden, dus aarzel niet als je met een vraag zit maar vraag het gewoon aan één van onze praesidiumleden!

Het praesidium van academiejaar 2018-2019 bestaat uit:

Praeses

Ben Celis

Ben Celis

Een praeses is voor zijn praesidium wat een kapitein is voor zijn schip. Hij bepaalt de koers die de studentenvereniging vaart en loodst zijn bemanning door zowel kalme zeeën als woelige wateren. De praeses stuurt de vereniging in al haar facetten en is een belangrijk vertegenwoordiger van Diana naar de buitenwereld toe.

 

Vice-Praeses

 

Bart Huygen

Bart Huygen

William Halleman

William Halleman

De vice-praeses ondersteunt de praeses met raad en daad waar nodig. Indien de praeses afwezig is of niet meer in staat is om zijn functie uit te oefenen neemt de vice-praeses tijdelijk het roer over en voert deze de leiding over het praesidium.

 

Quaestor

Vera Lein

Vera Lein

De quaestor of penningmeester bekommert zich om de financiële aspecten van de studentenvereniging en zorgt ervoor dat de boekhouding correct en transparant is. Hij staat bovendien in voor alle inkomsten en uitgaven van de vereniging.

 

 

Schachtenmeester

Matthias Gellens

Matthias Gellens

De schachtenmeester leert onze nieuwe schachten wat kan en niet kan op een cantus, zingt hen de cantusliederen voor en laat hen kennismaken met het clublied en onze tradities. Schachten met vragen of problemen kunnen bij de schachtenmeester terecht voor raad en advies, maar worden ook door de schachtenmeester respectvol op de vingers getikt indien zij op onze activiteiten hun boekje te buiten gaan.

 

Ab-Actis

Joke Severijns

Joke Severijns

Als goed georganiseerde kring zit Diana op tijd en stond samen om de koers van onze studentenwerking te bepalen. De ab-actis houdt met nauwgezette stiptheid de besluiten van onze vergaderingen bij, en smeedt deze tot gedetailleerde verslagen.

 

 

 

Feest

Birgitt van Opstal

Birgitt van Opstal

Ilse De Schutter

Ilse De Schutter

Ellen Decraene

Ellen Decraene

Kristof Roodhooft

Kristof Roodhooft

 

 

 

 

 

 

De praesidiumleden feest dragen de verantwoordelijkheid over het goede verloop van onze TD’s. De gehele inkleding van onze evenementen, van het vastleggen van de zaal tot het voorzien van een keurige taakverdeling behoren tot het curriculum.

 
 

 

Cultuur

Alana De Cat

Alana De Cat

Abbas Mohebi

Abbas Mohebi

 

 

 

 

 

 

De ontspanningsmogelijkheden van de hedendaagse student beperken zich uiteraard niet meer tot studentikoze drankgelegenheden en feestjes. Diana verzorgt onder het toeziend oog van deze praesidiumleden een heel gamma aan cultuuractiviteiten, gespreid over het academiejaar.

Facbar

Nathan Van de Wildebergh

Nathan Van de Wildebergh

Edward Van Cauteren

Edward Van Cauteren

Willem Smeets

Willem Smeets

Mike Kraghmann

Mike Kraghmann

Simon Allaert

Simon Allaert

 

 

 

 

 

 

Elke zondag avond staat het facbar team paraat voor jullie te bedienen in onze facbar. Naast onze normale veel te lage prijzen bieden we ook elke week een promo aan. Ook organiseren we elk jaar de befaamde 24 uren van Diana die samenloopt met de Bierkoning verkiezing.

 

Eerstejaarswerking

Benjamin Celis

Benjamin Celis

Arno Torbeyns

Arno Torbeyns

Bente Vandenplas

Bente Vandenplas

 

 

 

 

 

 

Studentenvereniging Diana staat erom bekend om nieuwe studenten van een warm onthaal te voorzien bij aanvang van het academiejaar, en dit laat zich vooral blijken in onze uitgebreide eerstejaarswerking. Eerstejaarsstudenten kunnen bij deze leden terecht met vragen of problemen die zij eventueel zouden ervaren. Bovendien organiseert onze eerstejaarswerking verscheidene activiteiten om eerstejaars een aangename integratie aan ons departement te bezorgen.

 

Sport

Bente Vandenplas

Bente Vandenplas

Jarne Geurts

Jarne Geurts

 

 

 

 

 

 

Een gezonde geest in een gezond lichaam: dat is het streefdoel van onze sportwerking. Sport kan gezond én leuk zijn, en dat bewijst Diana door middel van enkele leuke activiteiten doorheen het jaar.

 Redactor

Ilse De Schutter

Ilse De Schutter

Het Diaantje is een periodiek uitgegeven magazine van studentenvereniging Diana.

 

 

 AC, Multimedia en PR (RAMP)

Wannes Croes

Wannes Croes

Ruben Schroyen

Ruben Schroyen

Twee oude zakken die te veel vrije tijd hebben en zich nog steeds voor Diana willen inzetten in functie van hun zelfverkoren RAMP-titel.

 Cantor

Steffen Van Cauteren

Steffen Van Cauteren

Als cantor zorgt hij voor de fun op onze cantussen. Liedjes zingen, de zaal begeleiden en de cantus gaande en gezellig houden behoren tot de taakomschrijving.

Alumni

William Halleman

William Halleman

Onderhoudt de connecties met de oud-leden en zorgt ervoor dat deze steeds op de hoogte zijn van de aankomende activiteiten.

Web

Nathan Van de Wildebergh

  Nathan Van de Wildebergh

Onderhoudt alle informatica-infrastructuur.

Medewerkers

Diana krijgt buiten de vaste praesidiumleden ook nog bijstand van een trouwe groep medewerkers. Zij steken waar nodig een handje toe bij het organiseren van Diana’s activiteiten, waarvoor we hen dan ook ontzettend dankbaar zijn!