Praesidium

Het praesidium bestaat uit geëngageerde leden die de verantwoordelijkheid op zich hebben genomen een actieve rol uit te oefenen in het bestuur van onze studentenvereniging. Het zijn zij die studentenvereniging Diana maken tot wat het is, en meestal zijn zij dan ook dag en nacht in de weer om al onze activiteiten mogelijk te maken voor onze leden en medestudenten.

Elk van hen staat bovendien open om eventuele vragen te beantwoorden, dus aarzel niet als je met een vraag zit maar vraag het gewoon aan één van onze praesidiumleden!

Het praesidium van academiejaar 2021-2022 bestaat uit:

 

Praeses

Een praeses is voor haar praesidium wat een kapitein is voor haar schip. Zij bepaalt de koers die de studentenvereniging vaart en loodst haar bemanning door zowel kalme zeeën als woelige wateren. De praeses stuurt de vereniging in al haar facetten en is een belangrijk vertegenwoordiger van Diana naar de buitenwereld toe.

Annelore Ponsaerts
 

Vice-Praeses

De vice-praeses ondersteunt de praeses met raad en daad waar nodig. Indien de praeses afwezig is of niet meer in staat is om zijn functie uit te oefenen neemt de vice-praeses tijdelijk het roer over en voert deze de leiding over het praesidium.

Mirte Theunis
Mirte Theunis
 

Quaestor

De quaestoren of penningmeesters bekommeren zich om de financiële aspecten van de studentenvereniging en zorgen ervoor dat de boekhouding correct en transparant is. Ze staan bovendien in voor alle inkomsten en uitgaven van de vereniging.

Lennert Nowak
Lennert Nowak
Mathias Devos
 

Ab-Actis

Als goed georganiseerde kring zit Diana op tijd en stond samen om de koers van onze studentenwerking te bepalen. De ab-actis houdt met nauwgezette stiptheid de besluiten van onze vergaderingen bij, en smeedt deze tot gedetailleerde verslagen.

Tom Joossens

 

 

 

 

 

Schachtenmeester

De schachtenmeester leert onze nieuwe schachten wat kan en niet kan op een cantus, zingt hen de cantusliederen voor en laat hen kennismaken met het clublied en onze tradities. Schachten met vragen of problemen kunnen bij de schachtenmeester terecht voor raad en advies, maar worden ook door de schachtenmeester respectvol op de vingers getikt indien zij op onze activiteiten hun boekje te buiten gaan.

Evelien Frederix
Evelien Frederix
 

Schachtentemmer

De schachtentemmer ondersteunt de schachtenmeester waar nodig. Ze zorgt er samen met de schachtenmeester voor dat schachten weten wat kan en niet kan op een cantus. Wanneer de schachtenmeester afwezig is, zal de schachtentemmer overnemen en er voor zorgen dat de schachten nog steeds luisteren waar nodig.

Kaat Boeckx
Kaat Boeckx
 

Eerstejaarswerking

Studentenvereniging Diana staat erom bekend om nieuwe studenten van een warm onthaal te voorzien bij aanvang van het academiejaar, en dit laat zich vooral blijken in onze uitgebreide eerstejaarswerking. Eerstejaarsstudenten kunnen bij deze leden terecht met vragen of problemen die zij eventueel zouden ervaren. Bovendien organiseert onze eerstejaarswerking verscheidene activiteiten om eerstejaars een aangename integratie aan ons departement te bezorgen.

Kaat Boeckx
Kaat Boeckx
Lotte Boonen
Lotte Boonen

Filip Van Uytvanck
Filip Van Uytvanck
Thibaut Op de Beeck
Thibaut Op de Beeck

Feest

De praesidiumleden feest dragen de verantwoordelijkheid over het goede verloop van onze TD’s. De gehele inkleding van onze evenementen, van het vastleggen van de zaal tot het voorzien van een keurige taakverdeling behoren tot het curriculum.

Niels Mertens
Niels Mertens
Luka Coremans
Luka Coremans

Fien Van Driessche
Fien Van Driessche
Tine printemps
Tine printemps

Facbar

Elke zondag avond staat het facbar team paraat om jullie te bedienen. Naast onze normale veel te lage prijzen bieden we ook elke week een promo aan. Ook organiseren we elk jaar de befaamde 24 uren van Diana die samenloopt met de Bierkoning verkiezing.

Tom Joossens
Tom Joossens
Victorien Marquet
Victorien Marquet
Bram Franssen
Bram Franssen

Robin Piscaer
Robin Piscaer

Sport

Een gezonde geest in een gezond lichaam: dat is het streefdoel van onze sportwerking. Sport kan gezond én leuk zijn, en dat bewijst Diana door middel van enkele leuke activiteiten doorheen het jaar.

Nicole Bloemen
Nicole Bloemen
Igor Jemuce
Igor Jemuce
Jolien Struelens

Cultuur

De ontspanningsmogelijkheden van de hedendaagse student beperken zich uiteraard niet meer tot studentikoze drankgelegenheden en feestjes. Diana verzorgt onder het toeziend oog van deze praesidiumleden een heel gamma aan cultuuractiviteiten, gespreid over het academiejaar.

Julie Stinkens
Julie Stinkens
Lore Coopmans
Lore Coopmans
Cédric Tielemans
Cédric Tielemans
 

Multimedia

Deze persoon zorgt achter de schermen voor de beste visuals en banners zodat we deze zonder zorgen op social media kunnen posten.
Multimedia zorgt voor een duidelijke en mooie presentatie naar de buitenwereld toe.

Kristof Schollen

 

 

Web

Van de web-verantwoordlijke wordt verwacht dat de examenwiki, diana website, examenrooster website etc.. onderhouden blijft.
Deze functie vergt dus zeker heel wat inzicht binnen het IT-domein.

Jasper Goris

 

 

AC

Onze AC staat, als ouder lid van Diana, RVB bij met haar raad ten allen tijden. Met de nodige ervaring weet ze altijd alle problemen op te lossen en zorgt ze ervoor dat alles toch goed verloopt. Binnen RVB zorgt ze dan ook dat alles gedaan geraakt, met het nodige gezaag soms.

Ilse De Schutter

 

 

Gala

Team Gala zorgt ervoor dat het bestuursjaar in stijl afgesloten kan worden met een galabal, traditioneel gepaard met een diner. Dit gigantische spektakel organiseren is zeker niet vanzelfsprekend! Met dit event zorgen ze voor sfeer tussen alle Dianen, oud en nieuw.

Fien Van Driessche
Tine Printemps
 

Onderwijs

Deze persoon staat in nauw contact met onze campussen en onderhoud de band tussen Diana en de richtingen. Studenten kunnen bij Onderwijs zeker terecht met hun vragen of opmerkingen. Met de vragen/opmerkingen van de studenten kan deze persoon dan verder aan de slag.

Thibaut Op de Beeck

 

 

Alumni

Deze personen zorgen voor een goede band tussen de oude garde en de huidige studenten. ze beheren het Diana-archief en zorgen voor gezellige activiteiten voor jong en oud!

Annelore Ponsaerts
Mirte Theunis
Mirte Theunis
 

Medewerkers

Diana krijgt buiten de vaste praesidiumleden ook nog bijstand van een trouwe groep medewerkers. Zij steken waar nodig een handje toe bij het organiseren van Diana’s activiteiten, waarvoor we hen dan ook ontzettend dankbaar zijn!