Praesidium

Het praesidium bestaat uit geëngageerde leden die de verantwoordelijkheid op zich hebben genomen een actieve rol uit te oefenen in het bestuur van onze studentenvereniging. Het zijn zij die studentenvereniging Diana maken tot wat het is, en meestal zijn zij dan ook dag en nacht in de weer om al onze activiteiten mogelijk te maken voor onze leden en medestudenten.

Elk van hen staat bovendien open om eventuele vragen te beantwoorden, dus aarzel niet als je met een vraag zit maar vraag het gewoon aan één van onze praesidiumleden!

Het praesidium van academiejaar 2019-2020 bestaat uit:

Praeses

Mike Kraghmann
Mike Kraghmann

Een praeses is voor zijn praesidium wat een kapitein is voor zijn schip. Hij bepaalt de koers die de studentenvereniging vaart en loodst zijn bemanning door zowel kalme zeeën als woelige wateren. De praeses stuurt de vereniging in al haar facetten en is een belangrijk vertegenwoordiger van Diana naar de buitenwereld toe.

 

Vice-Praeses

Ilse De Schutter
Ilse De Schutter
Nathan Van de Wildebergh
Nathan Van de Wildebergh

De vice-praeses ondersteunt de praeses met raad en daad waar nodig. Indien de praeses afwezig is of niet meer in staat is om zijn functie uit te oefenen neemt de vice-praeses tijdelijk het roer over en voert deze de leiding over het praesidium.

 

Quaestor

Jarne Geurts
Jarne Geurts

De quaestor of penningmeester bekommert zich om de financiële aspecten van de studentenvereniging en zorgt ervoor dat de boekhouding correct en transparant is. Hij staat bovendien in voor alle inkomsten en uitgaven van de vereniging.

 

 

 

Ab-Actis

Simon Allaert
Simon Allaert

Als goed georganiseerde kring zit Diana op tijd en stond samen om de koers van onze studentenwerking te bepalen. De ab-actis houdt met nauwgezette stiptheid de besluiten van onze vergaderingen bij, en smeedt deze tot gedetailleerde verslagen.

 

 

 

Schachtenmeester & schachtentemmer

Benjamin Celis
Benjamin Celis
Valerie van Dessel
Valerie van Dessel

De schachtenmeester en schachtentemmer leert onze nieuwe schachten wat kan en niet kan op een cantus, zingt hen de cantusliederen voor en laat hen kennismaken met het clublied en onze tradities. Schachten met vragen of problemen kunnen bij de schachtenmeester terecht voor raad en advies, maar worden ook door de schachtenmeester respectvol op de vingers getikt indien zij op onze activiteiten hun boekje te buiten gaan.

 

 

 

Feest

Kim Langui
Kim Langui
Abbas Mohebi
Abbas Mohebi

 

 

 

 

 

 

De praesidiumleden feest dragen de verantwoordelijkheid over het goede verloop van onze TD’s. De gehele inkleding van onze evenementen, van het vastleggen van de zaal tot het voorzien van een keurige taakverdeling behoren tot het curriculum. 

 

 

Cultuur

Alana De Cat
Alana De Cat
Emma Mentens
Emma Mentens
Annelore Ponsaerts
Annelore Ponsaerts

 De ontspanningsmogelijkheden van de hedendaagse student beperken zich uiteraard niet meer tot studentikoze drankgelegenheden en feestjes. Diana verzorgt onder het toeziend oog van deze praesidiumleden een heel gamma aan cultuuractiviteiten, gespreid over het academiejaar.

 

 

 

Facbar

Hazel Willekens
Hazel Willekens
Bart Huygen
Bart Huygen
Arno Torbeyns
Arno Torbeyns
Arne Van Durme
Arne Van Durme

 

Elke zondag avond staat het facbar team paraat voor jullie te bedienen in onze facbar. Naast onze normale veel te lage prijzen bieden we ook elke week een promo aan. Ook organiseren we elk jaar de befaamde 24 uren van Diana die samenloopt met de Bierkoning verkiezing.

 

 

Eerstejaarswerking

Evi Saerens
Evi Saerens
Jasper Goris
Jasper Goris
Valerie van Dessel
Valerie van Dessel

 Studentenvereniging Diana staat erom bekend om nieuwe studenten van een warm onthaal te voorzien bij aanvang van het academiejaar, en dit laat zich vooral blijken in onze uitgebreide eerstejaarswerking. Eerstejaarsstudenten kunnen bij deze leden terecht met vragen of problemen die zij eventueel zouden ervaren. Bovendien organiseert onze eerstejaarswerking verscheidene activiteiten om eerstejaars een aangename integratie aan ons departement te bezorgen.

 

 

 

Sport

Arno Torbeyns
Arno Torbeyns

 Een gezonde geest in een gezond lichaam: dat is het streefdoel van onze sportwerking. Sport kan gezond én leuk zijn, en dat bewijst Diana door middel van enkele leuke activiteiten doorheen het jaar.

 

 

 

AC

Ben Celis
Ben Celis
Ruben Schroyen
Ruben Schroyen
Steffen Van Cauteren
Steffen Van Cauteren

Drie oude zakken die te veel vrije tijd hebben en zich nog steeds voor Diana willen inzetten.

 

 

 

 

Cantor

Willem Smeets
Willem Smeets

Als cantor zorgt hij voor de fun op onze cantussen. Liedjes zingen, de zaal begeleiden en de cantus gaande en gezellig houden behoren tot de taakomschrijving.

 

 

 

 

Multimedia

Ben Celis
Ben Celis

 

 

 

 

Web

Pieter Hollevoet
  Pieter Hollevoet

Onderhoudt alle informatica-infrastructuur.

Medewerkers

Diana krijgt buiten de vaste praesidiumleden ook nog bijstand van een trouwe groep medewerkers. Zij steken waar nodig een handje toe bij het organiseren van Diana’s activiteiten, waarvoor we hen dan ook ontzettend dankbaar zijn!