Ontgroening

De ontgroening vindt plaats in het voorjaar, en betekent het einde van het schachtenjaar. Als schacht hebben jullie een jaar lang ervaring opgedaan binnen Diana, en dat wordt bij de ontgroening beloond. Wie ontgroend is, is geen schacht meer maar een volwaardig lid van de corona. Een volwaardig Diaan.

Om te bewezen dat je het waard bent ontgroend te worden krijg je als schacht enkele weken voordien een opdracht toegewezen die je alleen of in groep dient uit te voeren. Het gaat meestal over creatieve opdrachten, die iets bijbrengen aan Diana en de leden van onze vereniging. De deadline voor elke opdracht is de ontgroeningscantus, de cantus waarop ook de ontgroening zelf zal plaatsvinden.

Voor het begin van de ontgroeningscantus krijgen de schachten allemaal nog een laatste een ontgroeningsexamen voorgeschoteld. Niets om je zorgen over te maken – gewoon een test om na te gaan of je voldoende kent van Diana en haar geschiedenis. Deze examens worden verbeterd en gegradeerd door het praesidium, en kunnen bestaan uit een schriftelijk en een mondeling gedeelte.

Tijdens deze cantus worden de opdrachten één voor één getoond aan het publiek, en krijgt de schacht een beloning of een straf naargelang de opdracht goed of minder goed werd uitgevoerd. Schachten die aantonen dat ze moeite hebben gedaan om hun opdracht tot een goed einde te brengen, moeten zich niet ongerust maken. Het zijn tenslotte ook vrij fijne opdrachten.

Opgelet: Wie compleet buist op het examen en geen opdracht maakt kan de ontgroening geweigerd worden.

De ontgroening zelf vindt plaats tijdens een officiëel gedeelte van de cantus. Enkel ontgroende leden en uiteraard de schachten zelf mogen hierbij aanwezig zijn. De ontgroening zelf is symbolisch voor de overgang van schacht naar een volwaardig lid. Het schachtenlint, dat over de linkerschouder wordt gedragen, wordt na de ontgroening door de peter of meter over de rechterschouder gelegd en vanaf nu steeds zo gedragen.